Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 16/05/2020 06:25:30
HTL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã CK: HTL) như sau:


Tài liệu đính kèm
 155813_HDCD-TN-nam-2020.pdf

Tin tức về HTL

Tin tức cùng ngành