Mã Chứng Khoán   Tin tức  

T12: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 10/4/2020

HNX - 16/05/2020 06:58:39
T12: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 10/4/2020
.

Tài liệu đính kèm
 000000009326629_1722v_20200424_1.PDF

Tin tức về T12

Tin tức cùng ngành