Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Ngô Văn Cường

HOSE - 16/05/2020 08:43:05
CTF: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Ngô Văn Cường

Ngô Văn Cường báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần City Auto như sau:


Tài liệu đính kèm
 112253_om-Ngo-Van-Cuong.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành