Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT

HOSE - 27/05/2020 11:27:08
SAV: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Bie6b bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT

 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Bie6b bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  154716_-kiem-phieu-HDQT.pdf

Tin tức về SAV

Tin tức cùng ngành