Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Thông báo và Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 27/05/2020 13:30:43
HU1: Thông báo và Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 153845_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành