Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 27/05/2020 17:46:51
MWG: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo  thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 090417_i-Lieu-Hop-DHDCD.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành