Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBP: Hủy ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2020 thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 28/05/2020 11:01:51
PBP: Hủy ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2020 thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
.

Tài liệu đính kèm
 000000009443517_PBP_2530v_20200526_1.PDF

Tin tức về PBP

Tin tức cùng ngành