Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-05

HOSE - 03/06/2020 13:27:54
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-05

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-05 như sau:


Tài liệu đính kèm
  134226_y-CN-chao-ban-CW.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành