Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 03/06/2020 14:34:22
HU1: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã CK: HU1) như sau:


Tài liệu đính kèm
 172237_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành