Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

HOSE - 03/06/2020 14:35:19
PNC: Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 172248_-TVHDQT-Tu-Nhiem.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành