Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNG: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải không còn là cổ đông lớn

HNX - 03/06/2020 18:21:21
PNG: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

- Mã chứng khoán: PNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.749.400 CP (tỷ lệ 19,44%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.390.400 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 359.000 CP (tỷ lệ 3,99%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/05/2020.

Tin tức về PNG

Tin tức cùng ngành