Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PMG: Thông báo về đường dẫn Điều lệ công ty sửa đổi

HOSE - 04/06/2020 14:42:34
PMG: Thông báo về đường dẫn Điều lệ công ty sửa đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung thông báo về đường dẫn Điều lệ công ty sửa đổi như sau:


Tài liệu đính kèm
 140248_-Cong-ty-sua-doi.pdf

Tin tức về PMG

Tin tức cùng ngành