Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 04/06/2020 15:02:04
BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 24/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Từ ngày 24/07/2020 đến ngày 15/08/2020: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
+ Từ ngày 01/09/2020: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành.
(cổ đông nhận cổ tức tại các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND)
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

Tin tức về BTW

Tin tức cùng ngành