Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Thông báo về việc dừng cưỡng chế trích tiền từ tài khoản Người nộp thuế của Cục Thuế TP.HCM

HOSE - 04/06/2020 16:19:35
CTF: Thông báo về việc dừng cưỡng chế trích tiền từ tài khoản Người nộp thuế của Cục Thuế TP.HCM

Công ty Cổ phần City Auto thông báo về việc dừng cưỡng chế trích tiền từ tài khoản Người nộp thuế của Cục Thuế TP.HCM như sau:


Tài liệu đính kèm
 151733_g-cuong-che-thue.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành