Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE - 04/06/2020 18:58:00
SAV: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:


Tài liệu đính kèm
 171221_ang-VCP-tu-NVCSH.pdf

Tin tức về SAV

Tin tức cùng ngành