Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPS: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 05/06/2020 08:28:03
VPS: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 181722_oi-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về VPS

Tin tức cùng ngành