Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Bá Hùng

HOSE - 05/06/2020 08:28:36
DAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Bá Hùng

Nguyễn Bá Hùng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:


Tài liệu đính kèm
 181726_--Nguyen-Ba-Hung.pdf

Tin tức về DAG

Tin tức cùng ngành