Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HRC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Lê Thị Phương Nga

HOSE - 05/06/2020 08:29:11
HRC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Lê Thị Phương Nga

Lê Thị Phương Nga báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình như sau:


Tài liệu đính kèm
 181730_e-Thi-Phuong-Nga.pdf