Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS sắp trích 110 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019

NDH - 05/06/2020 08:43:28
HHS sẽ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 4% bằng tiền, thời gian thực hiện tháng 6-8.
  • TCH mua thêm 25 triệu cổ phiếu HHS để nắm giữ 45,7% vốn.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) vừa thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 4%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 400 đồng). Với gần 278 triệu cổ phiếu, tổng giá trị cổ tức là 110 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2019. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6-8.

Theo báo cáo kiểm toán 2019, công ty có lãi hơn 195 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm là gần 585 tỷ đồng; tổng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn là 1.923 tỷ đồng.

Năm 2020 đặt mục tiêu đạt 710 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế cũng ước tăng 20% lên 235 tỷ đồng. Theo báo cáo quý I mới đây, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 69 tỷ đồng, tăng 36% cùng kỳ và hoàn thành hơn 29% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Công ty thông báo đã bán 25 triệu cổ phiếu quỹ với người có liên quan là Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH), giá bán thực tế 5.390 đồng/cp, tương ứng giá trị 135 tỷ đồng. Vào ngày 23/4, TCH cũng đã mua 25 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 45,7% vốn HHS. Như vậy TCH dự kiến nhận được 50 tỷ đồng.

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành