Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTT: Giải trình chênh lệch ý kiến từ chối KTV

HOSE - 05/06/2020 14:17:37
HTT: Giải trình chênh lệch ý kiến từ chối KTV

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây thông báo giải trình chênh lệch ý kiến từ chối KTV như sau:


Tài liệu đính kèm
 132236_en-tai-bctc-2019.pdf

Tin tức về HTT

Tin tức cùng ngành