Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 05/06/2020 16:05:58
BFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 153230_0CC49020TN202020.pdf

Tin tức về BFC

Tin tức cùng ngành