Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 05/06/2020 19:14:11
DRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 174801_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành