Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TRC: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

HOSE - 05/06/2020 19:15:06
TRC: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


Tài liệu đính kèm
 174806_oi-Uy-Quyen-CBTT.pdf

Tin tức về TRC

Tin tức cùng ngành