Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 05/06/2020 19:36:31
PNC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 173847_i-Lieu-Hop-DHDCD.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành