Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NT2: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 05/06/2020 19:42:39
NT2: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 172743_en-DHCD-nam-2020.pdf

Tin tức về NT2

Tin tức cùng ngành