Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE - 10/06/2020 12:17:14
SRC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
  104229_m-2019-Bang-Tien.pdf

Tin tức về SRC

Tin tức cùng ngành