Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE - 18/06/2020 13:10:36
SRC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 095352_m-2019-Bang-Tien.pdf

Tin tức về SRC

Tin tức cùng ngành