Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KMR: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

HOSE - 18/06/2020 13:35:28
KMR: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần MIRAE thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 170857_m-toan-BCTC-2020.pdf

Tin tức về KMR

Tin tức cùng ngành