Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 18/06/2020 14:13:34
PNC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã CK: PNC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 102849_ng-Nien-Nam-2020.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành