Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

HOSE - 18/06/2020 14:38:56
TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:


Tài liệu đính kèm
 173413_2019-bang-tien-3.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành