Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngô Văn Cường

HOSE - 18/06/2020 14:53:40
CTF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngô Văn Cường

Ngô Văn Cường báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần City Auto như sau:


Tài liệu đính kèm
 161849_om-Ngo-Van-Cuong.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành