Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC VF Limited

HOSE - 18/06/2020 16:12:32
VTB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC VF Limited

AFC VF Limited báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:


Tài liệu đính kèm
  173447_AFC-Vietnam-Fund.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành