Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 18/06/2020 16:34:58
FCM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 161357_BB-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về FCM

Tin tức cùng ngành