Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2019

HOSE - 18/06/2020 18:21:59
TDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 183414_tuc-con-lai-2019.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành