Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 18/06/2020 19:13:42
DRC: Thông báo tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 162910_ien-2020-bo-sung.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành