Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS chốt quyền trả cổ tức năm 2019 vào 18/6

NDH - 18/06/2020 19:49:14
Công ty dự chi 110 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2019 tỷ lệ 4%.
  • Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 20/7.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) thông báo ngày 18/6 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 400 đồng). Với gần 278 triệu cổ phiếu, công ty dự kiến chi 110 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Thời gian thanh toán là ngày 20/7.

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2019.

Theo báo cáo kiểm toán 2019, công ty có lãi hơn 195 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm là gần 585 tỷ đồng; tổng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn là 1.923 tỷ đồng.

Năm 2020 đặt mục tiêu đạt 710 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế cũng ước tăng 20% lên 235 tỷ đồng. Quý I, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 69 tỷ đồng, tăng 36% cùng kỳ và hoàn thành hơn 29% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành