Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE - 18/06/2020 20:19:49
HHS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã CK: HHS) như sau:


Tài liệu đính kèm
 132845_-ct-2019-bang-TM.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành