Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ NVCSH

HOSE - 18/06/2020 21:36:30
SAV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ NVCSH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ NVCSH của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) như sau:


Tài liệu đính kèm
 145228_-phieu-tu-NV-CSH.pdf

Tin tức về SAV

Tin tức cùng ngành