Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 18/06/2020 22:49:44
CTF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần City Auto thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 163226_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành