Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KMR: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 12

HOSE - 18/06/2020 23:36:26
KMR: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 12

 Công ty Cổ phần MIRAE thông báo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 12 như sau:


Tài liệu đính kèm
 145747_y-doi-lan-thu-12.pdf

Tin tức về KMR

Tin tức cùng ngành