Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTL: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 19/06/2020 00:21:55
HTL: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 175014_HDCD-TN-nam-2020.pdf

Tin tức về HTL

Tin tức cùng ngành