Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH

HOSE - 19/06/2020 01:29:28
SVC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH như sau:


Tài liệu đính kèm
 135856_ang-von-tu-NVCSH.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành