Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 22/06/2020 15:59:41
VTB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 153854_B-hop-DHDCD-2020.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành