Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEG: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

HOSE - 22/06/2020 18:55:41
GEG: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai công bố báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:


Tài liệu đính kèm
  173855_i-TPDN-truoc-han.pdf

Tin tức về GEG

Tin tức cùng ngành