Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 22/06/2020 19:01:15
TCH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 173919_-BB-DHDCDTN-2020.pdf
 173920_-NQ-DHDCDTN-2020.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành