Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SUM: Lê Phương Châm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP

HNX - 04/09/2020 11:43:21
SUM: Lê Phương Châm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Phương Châm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SUM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 126.400 CP (tỷ lệ 5,31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2020.

Tin tức về SUM

Tin tức cùng ngành