Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE - 04/09/2020 17:30:44
SVC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:


Tài liệu đính kèm
 34810_BC-KQPH-tang-von.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành