Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TMDV và Truyền thông Marina

HOSE - 04/09/2020 18:15:09
MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TMDV và Truyền thông Marina

CTCP TMDV và Truyền thông Marina báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
  12805_-huu-co-dong-lon.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành