Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ EVE và HU1

HOSE - 04/09/2020 20:06:46
HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ EVE và HU1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):


Tài liệu đính kèm
  92624_ich-ky-quyEVEHU1.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành