Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

HOSE - 04/09/2020 20:41:41
TCH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45348_m-toan-BCTC-2020.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành